Иновацията – основата за световния успех на W&H

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH ще приключи финансовата 2014/15 година със значителен растеж в продажбите. Заедно с представянето на пазара на първата дентална турбина в света със стерилизуем LED пръстен през есента на 2014 г., което за първи път позволява работа без сянка, W&H поставя нови стандарти в пиезохирургията с новия хирургичен апарат Piezomed. Горепосочените постижения, заедно с други ключови моменти потвърждават водещата позиция на W&H в денталната технология и 125-те години иновация на компанията.W&H е известна с нейните модерни структури и процеси във всички отдели на компанията, включително високотехнологичните решения за световния пазар. “Иновацията е от съществено значение за нашето бъдеще и е отразена в нашите продукти и процеси,” споделя Изпълнителният директор на W&H Дипл. Инж. Питър Малата.

W&H Изпълнителен директор
Дипл. Инж. Питър Малата

В допълнение към разработването на продукти в тясно сътрудничество с утвърдени международни потребители, близката връзка между разработване и производство в Бюрмоос осигурява висока степен на гъвкавост при въвеждане на продуктите на световния пазар. Цялостното управление на качеството е в основата на създаването на восококачествени и надеждни решения. W&H премина лесно одита, извършен от Американската агенция по храните и лекарствата FDA (Food and Drug Administration) през януари 2015 г. и по този начин демонстрира високо ниво на качеството в компанията относно медицинските технологии.

Високотехнологични решения с максимална полза за клиентите

дентална турбина с LED пръстен
Дентална турбина с LED пръстен

Настоящата финансова година на W&H е белязана с особен успех в разработването на продукти. През есента на 2014 г. W&H беше първата компания, която пусна на пазара дентална турбина с LED пръстен. За първи път обработваната зона може да бъде осветена на 100% без сянка. Тази иновация още веднъж позиционира W&H като световен лидер в сферата на LED технологията за дентални инструменти. Още през 2007 г. W&H става известна със стерилизуемите LED диоди в дентални турбини – безопасната работа с качествена дневна светлина и цялостната стерилизация на инструментите стават реалност.

Piezomed хирургичен апарат
Piezomed хирургичен апарат

На Международното дентално шоу (IDS) в Кьолн през март 2015 г. W&H още веднъж впечатли денталния свят с множество допълнителни иновации: беше представено решение за минимално инвазивно лечение в сферата на пиезохирургията. Хирургичният апарат Piezomed, снабден с патентована функция автоматично разпознаване на накрайника и специално създадена гама от върхове, предлага високо ниво на удобство за потребителите и още по-голяма безопасност за хирурга и пациентите.

Assistina 3x3
Assistina 3x3

W&H поставя нови стандарти по хигиена и грижа за инструментите в денталните практики с Assistina 3x3. Това е първият апарат за автоматично вътрешно и външно почистване и смазване за турбини, прави и обратни наконечници. Assistina 3x3 може да се използва за почистване и смазване на 1 до 3 инструмента за един цикъл. Денталните практики се радват на значително по-кратки и валидирани процеси за почистване.

Този и други иновативни продукти са допълнение към 125 години успех за W&H. Смяната на борер чрез пуш бутон при турбините (1979 г.) следвана от изделия като бързия куплунг Roto-Quick (1979 г.), първия безчетков хирургичен мотор Elcomed (1983 г.), Lisa, първия клас B стерилизатор на пазара (1999 г.) и уникалната генераторна технология за хирургични прави и обратни наконечници (2007 г., 2009 г.), която за първи път осигурява независима от микромотора светлина, са познати днес като синоними за W&H. “Нашата цел е последователно укрепване на лидерската ни позиция в технологиите. За да постигнем тази цел, ние поставяме силен фокус върху интензивното изследване и развитие, прилагането на най-новите технологии, върху модерните структури и процеси в компанията,” споделя Дипл. Инж. Питър Малата.

близко сътрудничество с експерти в сферата на R&D и производството
Близко сътрудничество с експерти в сферата на R&D и производството
Качество и прецизност до най-малкия компонент
Качество и прецизност до най-малкия компонент

Процесите, които отговарят на изискванията на FDA и насърчават иновациите

W&H имаше възможност да остане близо до клиентите си чрез тясно сътрудничество в разработването, производството и модерната философия за производство, базирани на принципа продажба-обаждане в Бюрмоос. Задълбочеността в производството не само поддържа строгите стандарти по качество, но също така предлага и голяма независимост. По този начин се подобряват динамиката и бързината по отношение на предоставянето на високотехнологични продукти. Плоската йерархия с обобщена информация и кратки пътища за намиране на решение също спомагат за целенасоченото развитие на пазара. Модерната структура на екипа повишава креативността и появата на идеи и иновации в компанията.

Високото ниво за управление на качеството във W&H е потвърдено през януари 2015 г. с успешното провеждане на одит от FDA. Компанията отговори на всички изисквания на американския регулатор. Одитът потвърди, че W&H е перфектно позиционирана, за да отговори на строгите изисквания на медицинската технологична индустрия. Нашите партньори и клиенти могат да разчитат на високо качество и надеждност от W&H.


Технология на бъдещето – перспективи

“Увеличената мрежа от дентални апарати, ефективната дистанционна поддръжка и бързият мобилен достъп в момента са фокусът на нашата развойна дейност,” казва Дипл. Инж. Питър Малата. “Бъдещето е в пълния пакет услуги, които ще добавят допълнителна стойност за нашите клиенти и партньори.” Нашата френска дъщерна фирма е силно напреднала в създаването на иновативна мрежа за дентални апарати. Тя предлага ефективна дистанционна поддръжка за стерилизаторите на W&H с услугите Акилийз/ Акидейта (Akilease/Akidata). “Нашата цел е да създадем иновативни софтуерни решения, да разширим мрежата от апарати в денталната медицина и да я разпрострем до други продукти."