W&H Dentalwerk подкрепя SOS Детски селища

W&H Dentalwerk подкрепя SOS Детски селища

Успешно развитие в Какири, Уганда

Успешната международна семейна компания W&H Dentalwerk, със седалище Бюрмоос близо до Залцбург, Австрия, е известна със своето чувство за социална отговорност и интерес към активно участие в подобряване на живота на хората. Компанията започна съвместна работа с SOS Детски селища като част от своята 120-та годишнина през 2010 г. С финансовата подкрепа в програмата за семейно подпомагане в Какири, Уганда, W&H не само допринася за осигуряване на основни хранителни запаси в региона, но и подпомага образованието на деца и възрастни. Хората от региона се радват и на цялостни медицински грижи.

Дипл. Инж. Питър Малата, CEO на W&H, казва, “Искаме да дадем бъдеще на хората в Какири. Подобряването на тяхното здраве и социален живот е важна част от него. SOS Детски селища е международно известна организация за развитие на неразвити региони и подкрепа на хората в борбата им за постигане на икономическа независимост.” Медицинските грижи, образованието и осигуряването на основни хранителни запаси са важна част от Програмата за семейно подпомагане в Какири. Организацията работи със семейства и родители. Вторият ключов елемент от проекта е установяването на обществени структури и засилване на партньорските организации в местните общества. Между 2010 и 2012 г. Програмата за семейно подпомагане създаде и укрепи партньорската организация KAFCO (Kakiri Family Care Organisation), която да работи директно със семействата от SOS Детски селища за вбъдеще.

През същия период, W&H осигури директна подкрепа на деца в неравностойно положение (от 130 домакинства). Децата и семействата извън пряката целева група също получиха подкрепа от многобройните активности. В резултат от големия си успех през последните години, програмата на SOS Детски селища беше разширена до съседните общества през 2013 г. В бъдеще, общо 1358 деца от 387 домакинства ще получат пълна подкрепа.


Образованието е ключов фактор за самопомощ

Една от основните причини за лошото качество на изхранване в Какири е липсата на познания за селското стопанство и съхранението на склад. Кристиан Мозер, управляващ директор на SOS Детски селища, казва, “Щедрите дарения от W&H помогнаха да снабдим с хранителни запаси нуждаещите се семейства и да изградим специална образователна система, която да научи хората на основни умения за отглеждане на плодове, житни култури и дребни животни. Целта е да помогнем на хората в Какири да разчитат изцяло на себе си в близкото бъдеще, така, че да могат да отглеждат необходимите за изхранването им продукти.” Хората в Какири получават директна подкрепа от земеделски специалисти, благодарение на сътрудничеството с KAFCO.

Програмата за семейно подпомагане отбеляза значителен прогрес в сферата на образованието. Откакто започнахме работа с W&H, 425 деца от 160 домакинства получиха основни училищни пособия и финансова подкрепа за покриване на училищните такси. Докато през 2010 г. беше необходимо финансиране на 100% чрез дарения, през 2011 г. домакинствата в Уганда имаха възможност сами да покрият 60% от училищните такси, благодарение на специализираното обучение за управление на техните финанси (курсове за управление на средства, връзка с банките и т. н.). През 2012 г. тази тенденция нарастна до 90%. Тази година се очаква семействата да могат да плащат 100% от училищните такси.

В допълнение към насърчаването за финансова независимост на семействата в Какири, Програмата насочи усилия в увеличаване на информираността и важността на детското образование. Питър Малата казва, “Всеки индивид трябва да има възможността да получи образование, защото образованието е бъдеще и има значителен принос за подобряване на живота на бедните хора.” Подкрепата на W&H достигна до общо 124 деца, които посещаваха училище през последните три години. Кристиан Мозер казва, “Ние планираме да увеличим капацитета на местните училища и да дадем образование на повече деца в Какири.”


Подобрени медицински грижи

Друг ключов елемент от развитието на Какири е осигуряването на цялостни медицински грижи. Първоначалният фокус е върху образованието и превенцията. Откакто стартира Програмата за семейно подпомагане през 2006 г., 160 домакинства участваха в програмата за здравно образование. Теми като "хигиена", "балансирано хранене", "правилна орална хигиена", "СПИН" и т.н. са изучени и обсъдени. Близкото сътрудничество с болница Херман Гмайнер, също част от SOS Детски селища, означава, че всички участници в програмата вече имат достъп до медицински грижи. Кристиан Мозер обяснява, “Освен за присъствието на децата в училище, ние работим и за финансовата стабилност на семействата по отношение на медицинските грижи.” През 2010 г., семействата платиха близо 40% от разходите си в болница Херман Гмайнер, докато през 2012 г., тази цифра се увеличи до 100%. Програмата за развитие сега плаща само за спешно лечение.

Сътрудничеството между W&H и SOS Детски селища значително подобри живота на хората в Какири през последните няколко години. Програмата за семейно подпомагане направи ценен принос за повишаване на качеството на живота на децата и възрастните чрез подобряване на обществената инфраструктура, насърчаване на образованието и като цяло чрез осигуряване на независимостта на хората в Уганда.

Специализирани земеделски курсове учат хората в Какири как да отглеждат култури сами и да си гарантират бъдещ добив на основни храни.
Учениците участват в редовни здравни програми по инициатива на Програмата за семейно подпомагане.
Сътрудничеството между W&H и SOS Детски селища увеличи броя на децата в училище в Какири.

Упражненията за най-малките деца е също важна част от програмата за подпомагане. Децата очевидно се наслаждават на подскоците!