W&H подкрепи училищен проект в Непал

W&H подкрепи училищен проект в Непал.
W&H подкрепи училищен проект в Непал.

Непал, известна с едни от най-високите планини в света, е една от най-прекрасните и очарователни и все още една от най-бедните страни. Националната икономика е преди всичко насочена към селското стопанство, търговията и все повече в областта на туризма.

Възможностите за населението са силно ограничени. Напредъкът на инфраструктурата е необходим спешно. Селските райони не разполагат с най-важното, като питейна вода, храна, работа, училища и медицински грижи. Много страни подкрепят Непал с материална и финансова помощ, за да реализира строителството на пътища, водноенергийни проекти или здравни програми, но по-специално за подобряване на образователната система.

Фактът, че има голяма нужда за действие е показан в числа, като 55% от населението е неграмотно и само около 3,5 души на 1000 жители са студенти. Освен държавната помощ, необходими са много частни инициативи, за да се подобри инфраструктурата и следователно живота на хората в Непал.


Образователна система в Непал

Децата на възраст между 7 и 15 години посещават начално училище, ако изобщо е възможно. В резултат на тежките метеорологични условия и липсата на пътища, често е невъзможно за децата, живеещи в отдалечени и труднодостъпни райони, да ходят на училище през цялата година. Пътуванията пеша в продължение на 3 или 4 часа, не са нормални. Колежи и университети се откриват само в големите градове. За да ги посещават, децата трябва да напуснат семействата си в ранна възраст, но това обикновено е невъзможно поради финансови причини. За да се осигури най-малко основно образование, е необходимо да се съхранят и модернизират вече съществуващите училища в селата или дори да се изградят нови такива.

Създаване на ново училище само за шест месеца като напълно частна инициатива

Нгауонг Пасанг и Каджи Шерпа
Нгауонг Пасанг и Каджи Шерпа
Сградата на новото училище
Сградата на новото училище

По инициатива на непалските братя Нгауонг Пасанг и Каджи Шерпа, които са работили в Австрия през зимните месеци в продължение на много години, са привлечени спонсори за огромния ангажимент по изграждането на ново училище в тяхното родно село Горакхани в южната част на регион Еверест. Няма пътища до това село, а само пешеходни пътеки.

Новото училище е построено в периода между Май и Октомври 2011 г. - само за половин година - с най-обикновени средства, почти изцяло с ръчен труд и с малко помощ от машини. По-голямата част от обитателите на селото допринасят за този проект с някакъв вид работа. Дървен материал, инструменти, прозорци, боя, ключалки и друго фабрично оборудване, включително това за училищните стаи, трябвало да бъдат пренасяни до селото с часове с товарни животни или превозвачи.

Този проект за изграждане на училище е финансиран от Ротари Клуб Залцбург, магазин 'Weltladen' в Лауфен, Германия, Алберт Герхардтер в Шладминг, Австрия, Общество за благоденствието на Горакхани в Непал и фирма W&H. Общият бюджет на проекта е около € 35,000. След построяването на сградата миналата година, училището е финансово подкрепено през 2012 г. за изграждането на проста, независима система за производство на енергия, за оборудване на училищна библиотека и за поръчка на музикални инструменти.


Голяма благодарност за безценната подкрепа

Каджи Шерпа и Нгауонг Пасанг, двама наистина скъпи непалци, които между другото са представени на австрийските вестници като отлични готвачи преди около две години, желаят още веднъж да изразят своите искренни благодарности на всички спонсори, особено на г-н Малата, за тази безценна помощ. Радостта и благодарността на Каджи и Нгауонг в края на този проект е огромна.

Малко е, но е нагледен пример за предоставянето на възможност на много деца в това село и околностите да получат образование в училище и по-добро бъдеще.