W&H получава награда за енергийна ефективност

В края на месец Февруари, Службата по околна среда на Залцбург, институция за насърчаване на природосъобразни дейности, награди осем компании за техния изключителен принос към опазване на околната среда. W&H получи награда в енергийната категория.

Dr. M. Grießner, Christian Gerner (Управител сгради на W&H), Dr. L. Schitter, Председател на Salzburg AG

W&H е специалист в иновативните дентални решения – иновативността се изразява в природосъобразната дейост, внедрена в Завод II през 2011 г. W&H инвестира в контролно звено за въздушните компресори, което спести 110,000 kWh или 5.5 тона CO2 през първата година на действие.

Тази акция спестява ресурси и енергия и потвърждава нашата екологична насоченост. W&H е наградена с награда "umwelt blatt salzburg", която се връчва на ежегодно събитие.

С мотото "Действай сега – успех с екологичната ефективност" носителите на наградата ясно демонстрираха, че дори малките стъпки могат да имат ефективни резултати. Малките инвестиции в енергийна ефективност могат да доведат до значително намаляване на разходите само за няколко години. Наградените компании показаха тяхната готовност за действие и са убедени, че всеки може и трябва да допринесе за подобряването на екологичната ефективност.