„Хората са приоритет“ - Успех с W&H

Работа в международна семейна компания с около 1.200 служители по целия свят. Подкрепете ни в производството на високотехнологични продукти за дентално приложение.

Развийте нови идеи и иновативни решения в екип, насочени към нашите клиенти и партньори по целия свят и дайте своя принос към корпоративния ни успех. Нека всички да се обединим — в крайна сметка, нашият успех се гради на успехите на всеки един поотделно.

 • Семейната концепция е твърдо закотвена
  в нашата корпоративна философия.
  W&H се характеризира с отдаденост,
  професионализъм и взаимно доверие. Дипл. Инж. Питър Малата
 • Като неутрален изпитател по качеството,
  аз тествам и оценям дали нашите
  продукти отговарят на законовите разпоредби
  и удовлетворяват важни стандарти за W&H.
  В течение на моята 34-годишна
  кариера, имах възможността да придобия
  всички необходими квалификации.
 • Интересни проекти,
  международна перспектива
  и уникален отборен дух -
  винаги е забавно във W&H!
 • Обучението за инженер по фина механика
  и всеобхватните възможности за
  обучение стоят в основата на моите
  задължения днес в отдела за развитие
  на човешките ресурси.
  Работата с хора е вълнуващо и
  интересно предизвикателство
  всеки ден!
 • Работата в екип ми дава възможност
  за нов начин на възприемане и
  изпълнение на задачи, като по този
  начин ще засиля професионалната
  и личната ми компетентност.
 • Аз работя с CNC-котролирани
  стругове и фрези.
  Наистина се наслаждавам на
  производството на ротиращите
  части за нашите продукти.
 • В течение на годините работа в чужбина,
  имах възможност да натрупам ценен
  международен опит във W&H.
  Тези знания са много полезни за
  текущата ми работа в отдел Продажби.